همایش ملی نظام پیشنهادها

۳۰ بهمن ۱۳۹۸

رویداد جدید

دوره آموزشی تربیت دبیر نظام پیشنهادها دبیران مناطق۲۲گانه شهرداری تهران برگزار شد.

رویداد جدید

نشست شورای سیاست گذاری”اولین همایش ملی بومی سازی آموزش زبان های خارجی”

رویداد جدید

نشست شورای سیاست گذاری”اولین همایش ملی بومی سازی آموزش زبان های خارجی”

رویداد جدید

“نظام پیشنهاد ها”               نتایج هشتمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها

رویداد جدید

سومین کنفرانس ملی شهر سایبری روز های ۵ و ۶ دی ماه ۹۶ باموفقیت برگزار شد.