هدف همایش:
تـوسعه و تقویـت جـایگاه نـظام پذیرش و
بررسی پیشنهادها در راستای ارتقاء بهره وری

اخبار همایش

در این قسمت میتوانید به موضوعات مهم و همایش های داغ دسترسی داشته باشید

دانلود پوستر همایش

 
 
دانلود پوستر شانزدهمین همایش و دهمین جشنواره ملی نظام پیشنهادها
 

دریافت خبرنامه

برای دریافت خبر های آنلاین از دبیر خانه ملی نظام پیشنهاد ها ایمیل خود را وارد نمایید.