<
teamidea

سومین کنفرانس ملی شهر سایبری در روزهای 5 و 6 دی ماه 96 با موفقیت برگزار شد

به حول قوه الهی، "سومین کنفرانس ملی شهر سایبری" با تأکید بر "شهر هوشمند" در روزهای 5 و 6 دی ماه 96 با موفقیت برگزار شد. در افتتاحیه این کنفرانس دکتر حمیدرضا طیبی رئیس جهاددانشگاهی و رئیس کنفرانس ضمن خوش آمدگویی به حاضران به برخی پارامترها و ملزومات شهر هوشمند اشاره نموده و خواستار آن شدند که استقرار دهندگان شهر هوشمند به تولیدات داخل توجه ویژه ای نمایند. سپس دکتر محمدعلی نجفی شهردار کلانشهر تهران در ضمن سخرانی خود آمادگی مجموعه شهرداری تهران به همراه مجموعه¬ی دولت جهت تبدیل تهران به یک الگوی مدرن و همه جانبه¬ی شهر هوشمند اعلام نمودند. پس از آن دکتر علی معینی؛ دبیر علمی کنفرانس با ارائه گزارش مختصری از روند اجرای فرآیندهای برگزاری کنفرانس تاکنون برنامه های دو روز کنفرانس را معرفی نمودند. شایان ذکر است این کنفرانس با ارائه مقالات اخذ شده از اساتید مجرب و متخصص این حوزه و برگزاری کارگاههای آموزشی و میزگردهای تخصصی در سالنهای مختلف ادامه یافت. در اختتامیه کنفرانس دکتر رضا فرجی دانا؛ دبیر کنفرانس ضمن تشکر از اعضای کمیته های علمی، راهبری، داوران، اجرائی، دبیران کمیته ها و میزگردها و سایر دست اندرکاران کنفرانس، قطعنامه پایانی کنفرانس را قرائت نمودند و مهندس نصراله جهانگرد؛ معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان سخنرانی خود به همراه دکتر فرجی دانا از 5 جلد کتاب "شهر هوشمند" رونمایی نمودند.

سلام