ارسال مقالات

برای ارسال مقاله به اولین همایش ملی بومی سازی آموزش زبان های خارجی از فرم زیر استفاده نمایید.

لطفا مقاله خود را در دو فرمت Word و PDF ارسال فرمایید.

 

نام و نام خانوادگی نویسنده مقاله

شماره تماس (تلفن همراه)

پست الکترونیک (ایمیل)

عنوان مقاله

فایل مقاله (با فرمت Word) را بارگذاری کنید

فایل مقاله (با فرمت PDF) را بارگذاری کنید

سایر توضیحات در ارتباط با مقاله

عبارت موجود در تصویر زیر را وارد نمایید
captcha