اعضای شورای سیاستگذاری همایش

(بر اساس حروف الفبا)

دکتر اسحاقی، شورای عالی انقلاب فرهنگی

دکتر ابوذر ابراهیمی‌ترکمان، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

علیرضا حاجیان زاده، مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

دکتر انسیه خزعلی، دانشگاه الزهرا

سید مهدی خاموشی، سازمان تبلیغات اسلامی

دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان

دکتر حسین سلیمی، دانشگاه علامه طباطبایی

مسعود سلطانی فر، وزارت ورزش و جوانان

دکتر محسن شریفی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مجتبی شریعتی نیاسر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر سید رضا صالحی امیری، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی

رضامراد صحرائی، مشاور آموزش و پژوهش بنیاد سعدی

دکتر سید حسن صدوق، دانشگاه شهید بهشتی

دکتر خسرو قبادی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

دکتر مخبر، شورای عالی انقلاب فرهنگی

دکتر سعید نمکی، معاونت توسعه امور اجتماعی و عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دکتر محمود نیلی احمدآبادی، دانشگاه تهران