سازمان همایش

ارکان همایش

رئیس همایش: دکتر حمیدرضا طیبی، رئیس جهاددانشگاهی

رئیس شورای سیاستگذاری: دکتر مخبر دزفولی، دبیر شورای تحول و ارتقای علوم انسانی

دبیر شورای سیاستگذاری: دکتر اسحاقی، جهاد دانشگاهی

دبیر همایش: دکتر هاشمی، جهاددانشگاهی

دبیر علمی همایش: دکتر قدرت حاجی رستم لو

دبیر اجرایی همایش:


اعضای کمیته علمی همایش

(بر اساس حروف الفبا)

علی آقاپور، مدیر طرح و برنامه ریزی شورای عالی انقلاب فرهنگی

دکتر بیجندی، معاون آموزشی دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر قدرت حاجی رستم لو، مدیر گروه زبان جهاددانشگاهی

دکتر علی اکبر سلیمانی، مدیر کل اجرایی آموزش جهاددانشگاهی

دکتر عنانی سراب، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مهدی فیض، سرپرست معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش

دکتر محسن قرنقلی، جهاددانشگاهی

دکتر احمد قماشچی، مدیر برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی شورای عالی انقلاب فرهنگی

دکتر حسین کلانتری، مدیر برنامه ریزی معاونت آموزشی جهاددانشگاهی

دکتر محمد علی گودرزی، معاون پژوهشی موسسه علمی کاربردی جهاددانشگاهی

دکتر محمد مطلبی، رئیس پژوهشکده توسعه پژوهشگاه علوم انسانی


 

اعضای شورای سیاستگذاری همایش

(بر اساس حروف الفبا)

دکتر اسحاقی، شورای عالی انقلاب فرهنگی

دکتر ابوذر ابراهیمی‌ترکمان، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

علیرضا حاجیان زاده، مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

دکتر انسیه خزعلی، دانشگاه الزهرا

سید مهدی خاموشی، سازمان تبلیغات اسلامی

دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان

دکتر حسین سلیمی، دانشگاه علامه طباطبایی

مسعود سلطانی فر، وزارت ورزش و جوانان

دکتر محسن شریفی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مجتبی شریعتی نیاسر، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر سید رضا صالحی امیری، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی

رضامراد صحرائی، مشاور آموزش و پژوهش بنیاد سعدی

دکتر سید حسن صدوق، دانشگاه شهید بهشتی

دکتر خسرو قبادی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

دکتر مخبر، شورای عالی انقلاب فرهنگی

دکتر سعید نمکی، معاونت توسعه امور اجتماعی و عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

دکتر محمود نیلی احمدآبادی، دانشگاه تهران