همایش ملی مدیریت عملکرد | مرکز همایشهای علمی جهاد دانشگاهی تهران
همایش ملی مدیریت عملکرد

مدیریت عملکرد بستر تحقق اقدام و عمل در راستای اقتصاد مقاومتی

محورهای همایش

 • مدیریت عملکرد و سایر زیرسیستمهای سازمانی(بودجه ریزی عملیاتی، مدیریت دانش و …)
 • مدیریت عملکرد در بخش دولتی و غیر دولتی؛ تجارب، شباهت ها و تفاوت ها
 • آسیب شناسی نظام مدیریت عملکرد از منظر اسناد بالادستی و دستگاهی
 • استراتژیهای مدیریت عملکرد و مدیریت عملکرد استراتژیک
 • داشبورد عملکرد و ابزارهای نوین مبتنی بر فناوری اطلاعات
 • مدیریت عملکرد در هلدینگ ها (سازمانهای مادرتخصصی)
 • مدیریت عملکرد و نظام انتصاب، حفظ و ارتقاء مدیران
 • مدیریت عملکرد در کسب و کارهای کوچک و متوسط
 • شاخص های کلیدی عملکرد، نحوه طراحی و سنجش
 • مدیریت عملکرد در نظام سیاستگذاری و برنامه ریزی
 • مدیریت عملکرد، بهره وری و تحقق اقتصاد مقاومتی
 • رویکردهای عملیاتی استقرار نظام مدیریت عملکرد
 • اصل 44، تغییر در ساختار و عملکرد سازمانها
 • مطالعه تطبیقی رویکردهای مدیریت عملکرد
 • مدیریت عملکرد کارکنان (سرمایه های انسانی)
 • نظام ملی مدیریت عملکرد

محل برگزاری همایش:

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 

رفتن به بالا