ثبت نام در جشنواره و ارسال مقاله |  سامانه داوران

هفدهمین همایش ملی و یازدهمین جشنواره نظام پیشنهادها

زمستان 1401

روز برگزاری همایش: 26 بهمن 1401

هفدهمین همایش ملی و یازدهمین جشنواره نظام پیشنهادها با هدف بازنگری و توسعه اثربخش آن در کشور

پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران "هفدهمین همایش ملی و یازدهمین جشنواره نظام پیشنهادها" را با همکاری وزارت نفت، سازمان حفاظت محیط زیست، شرکت پالایش نفت اصفهان و سایر دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی دولتی و خصوصی پس از 3 سال تأخیر (به‌علت شیوع کرونا) 26 بهمن‌ماه 1401 در محل سازمان حفاظت محیط زیست کشور برگزار می‌کند.

محورها

 • پایداری نظام پیشنهادها و توسعه سازمان
 • تاثیر سیاست ها، رویه ها و قوانین در اثربخشی نظام پیشنهادها
 • تاثیر شایستگی کارکنان در بهبود اثربخشی نظام پیشنهادها
 • تاثیر سبک های تفکر در ارتقا اثربخشی نظام پیشنهادها
 • نظام پیشنهادها و تاثیر مدیریت استعداد در توسعه آن
 • استراتژی توسعه نظام پیشنهادها و کارکرد آن در توسعه سازمان
 • نظام پیشنهادها و الگوی حل مساله

تاریخ های مهم

 • مهلت ارسال مقالات: 1401/10/25

 • اعلام پذیرش مقالات: 1401/11/01

 • ثبت نام در همایش: 1401/11/10

 • ثبت نام در جشنواره: 1401/11/20

 • تاریخ برگزاری: 1401/11/26

دوره‌های پیشین

برگزار کنندگان

حامیان همایش

تاریخ‌های مهم

ثبت نام در همایش

قدم اول جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش.

تاریخ های مهم

تاریخ ارسال مقالات ، اعلام نتایج

محورهای همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .

ورود به سامانه کاربران

قدم اول جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش.

ثبت نام در همایش

کارگاه خلق پیشنهاد با روش چرخه خلق ارزش (VCW)

مدت زمان کارگاه:

 • 16 ساعت

سرفصل دوره:

 • ارزش کشف
 • ایجاد ارزش
 • اعتبارسنجی ارزش
 • ارزش جذب
 • ارزش تثبیت

کارگاه شبیه سازی کمیته بررسی پیشنهاد‌ها (تربیت ارزیاب کمیته)

مدت زمان کارگاه:

 • 16 ساعت

سرفصل دوره:

 • كليات؛ آشنايي با نظام پيشنهادها: فلسفه و اهداف نظام پیشنهادها، تاريخچه نظام پیشنهادها در ایران و جهان، فرآيندها، عوامل موفقيت
 • آشنايي با قوانين، مقررات، تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌های مرتبط با نظام پيشنهادها در هيأت دولت
 • آشنايي با انواع تسهيلات مورد نظر و مزاياي مرتبط دولتي در نظام پيشنهادها
 • آشنایی با تکنیکهای خلاقیت و ایده‌یابی و نحوه کاربردی کردن آنها در نظام پیشنهادها
 • تعاریف و مفاهیم مرتبط با پیشنهاد
 • چه موضوعاتی پیشنهاد هستند و کدام نیستند؟
 • تعیین شاخص‌های پیشنهادهای اثربخش
 • طبقه‌بندی پیشنهادها در دو سطح عمومی و تخصصی
 • چگونگی ارزیابی پیشنهادها
 • انواع شاخص‌های مورد استفاده در ارزشیابی نظام پیشنهادها
 • چگونگی تعیین پاداش پیشنهاد دریافتی و نحوه پرداخت آن

کارگاه تربیت دبیر نظام پیشنهادها

مدت زمان کارگاه:

 • 16 ساعت

سرفصل دوره:

 • كليات؛ آشنايي با نظام پيشنهادها: فلسفه و اهداف نظام پیشنهادها، تاريخچه نظام پیشنهادها در ایران و جهان، فرآيندها، عوامل موفقيت
 • ارتباط نظام پيشنهادها با ساير نظام­‌های مديريتی
 • بسترسازی آموزشی و آموزش‌های مورد نياز در نظام پيشنهادها
 • نحوه استقرار نظام پیشنهادها در سازمان‌ها
 • مراحل پیاده‌­سازی نظام پیشنهادها در سازمان‌ها
 • چگونگی طراحی نظام پیشنهادها و تدوین آیین‌­نامه در سازمانها
 • تفاوت‌های نظام پیشنهادهای سنتی با مدرن
 • مطالعه موردی یک تجربه موفق نظام پیشنهادها در ایران و سایر کشورها
 • رمز رونق و ماندگاری نظام پيشنهادها در سازمان
 • آشنایی با نقش و جایگاه دبیرخانه در نظام پیشنهادها
 • ويژگی‌های لازم برای دبيران نظام پيشنهادها
 • مروري بر فعاليتهای دبيرخانه پوياي نظام پيشنهادها: فعاليتهاي نظارتی، فعاليتهای انگيزشی، آموزش و فرهنگ‌­سازی، گزارش دهی و اطلاع‌­رسانی، عارضه­‌یابی و بهبود، برنامه‌­ریزی و بهبود
 • نقش و جایگاه مديران در نظام پیشنهادها
 • جایگاه سازمانی دبیرخانه نظام پیشنهادها
 • آشنایی با تکنیک‌های خلاقیت و ایده‌­یابی و نحوه کاربردی کردن آن‌ها در نظام پیشنهادها
 • تعیین شاخص‌­های پیشنهادهای اثربخش
 • طبقه­‌بندی پیشنهادها در دو سطح عمومی و تخصصی
 • چگونگی ارزیابی پیشنهادها
 • چگونگی تعیین پاداش پیشنهاد دریافتی و نحوه پرداخت آن
 • انواع شاخص‌های مورد استفاده در ارزشیابی نظام پیشنهادها
 • آشنايی با قوانين، مقررات، تصويب‌نامه‌ها و آيين­‌نامه‌­‌ای مرتبط با نظام پيشنهادها در هيأت دولت
 • آشنايي با انواع تسهيلات مورد نظر و مزاياي مرتبط دولتی در نظام پيشنهادها
 • معرفی جايزه ملی نظام پيشنهادها

کارگاه تربیت ارزیاب جایزه ملی

مدت زمان کارگاه:

 • 16 ساعت

سرفصل دوره:

• آشنایی با نظام پیشنهادها: فلسفه و اهداف، فرآیندها و عوامل موفقیت
• آشنایی با تکنیک‌های خلاقیت و ایده یابی و نحوه کاربردی کردن در نظام پیشنهادها
• تعاریف و مفاهیم و مفهوم صحيح پيشنهاد و انواع آن مصادیق پیشنهاد و شناسایی آن
• چه موضوعاتي را مي توان و چه موضوعاتی را نمي‌توان بعنوان پيشنهاد طرح نمود
• تعیین شاخص‌های پیشنهادهای اثربخش
• طبقه‌بندی پیشنهادها در دو سطح عمومی و تخصصی
• چگونگی ارزیابی پیشنهادها
• چگونگی تعیین پاداش پیشنهاد دریافتی و نحوه پرداخت آن
• انواع شاخص‌های مورد استفاده در ارزشیابی نظام پیشنهادها
• آشنایی با نقش و جایگاه ارزیابان در نظام پیشنهادها
• ويژگی‌های لازم برای ارزیابان نظام پيشنهادها
• تعریف مدل جشنواره ملی
• معیارها و زیر معیارهای مدل
• روش‌های ارزیابی
• شیوه‌های امتیازدهی هرکدام از معیارها و زیر معیارها
• ویژگی‌های ارزیابان جشنواره
• نکات مهم در آغاز فرآیند ارزیابی
• افتتاحیه و اختتامیه فرآیند ارزیابی
• نحوه تکمیل فرمهای ارزیابی
• نحوه تنظیم گزارش‌های بازخورد

کارگاه تفکر خلاق

مدت زمان کارگاه :

16 ساعت

سرفصل دوره:

 • کلیات تفکر خلاق
  1. تعریف تفکر خلاق
  2. خلاقیت از دیدگاه اریک فروم (Erich Fromm)
  3. عامل های موثر در بروز خلاقیت
  4. مراحل تفکر خلاق
  5. چگونگی پرورش تفکر خلاق
  6. موانع خلاقیت
 • چگونگی تقویت قدرت تفکر خلاق
  1. روش های رفتاری برای تقویت قدرت خلاقیت
  2. روش های عملی برای تقویت قدرت خلاقیت
  3. راهکارهای دستیابی به خلاقیت
  4. عوامل تشدید کننده خلاقیت و نوآوری
 • روش های ایجاد تفکر خلاق
  1. راه های توسعه خلاقیت
  2. فرایند حل مساله خلاق
  3. مزایای فرایند حل مساله خلاق
 • پیاده سازی تفکر خلاق در سازمان
  1. عوامل محیطی موثر در اجرای تفکر خلاق
  2. نقش مدیران در پرورش خلاقیت و نوآوری
  3. پیشنهادهایی برای پیدایش اندیشه های نو
  4. عنصرهای مورد توجه در سازمان های خلاق
  5. عوامل مهم گسترش خلاقیت سازمانی